Logo
Crossword Factory

ऑनलाईन मराठी शब्दकोडे

... आणि बरंच काही

मराठी माणसाचा आवडता विरंगुळा . खेळा कुठूनही - कधीही - मोफत .

Play Marathi Crosswords, word search, Jigsaw puzzles for free. Every game is free to play.

Contact Us

This website provides free to play marathi crossword games. You can play unlimited crosswords. We also provide browser based unlimited puzzle games that are totally free to play. The motivation behind the launch of this site is to promote the use of Marathi language on the internet. We hope that this initiative will encourage many such initiatives in native indian languages. We firmly believe that the rich marathi culture needs to be represented on the internet. We continue to work on more such ideas that will improve and promote usage of Indian languages. If you have any such ideas, do let us know your thoughts and opinions on how we can contribute towards spread of Marathi language on the internet. Jai Maharashtra !

ह्या वेबसाइट वर तुम्ही अमर्यादित मराठी क्रॉसवर्ड गेम (मराठी शब्दकोडी ) मोफत खेळू शकता. इथे चित्रकोडे आणि शब्दशोध खेळ सुद्धा आम्ही उपलब्ध करून दिला आहे . ही साइट सुरू करण्यामागील प्रेरणा ही इंटरनेटवर मराठी भाषेच्या वापराला प्रोत्साहन देणे आहे. आम्हाला आशा आहे की हा उपक्रम मराठी व इतर भारतीय भाषांमध्ये अशा अनेक उपक्रमांना प्रोत्साहन देईल. आमचा ठाम विश्वास आहे की समृद्ध मराठी भाषा व संस्कृतीचे इंटरनेटवर प्रतिनिधित्व वाढवणे आवश्यक आहे. आम्ही अशा आणखी काही कल्पनांवर काम करत आहोत ज्यामुळे भारतीय भाषांचा वापर सुधारेल आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळेल. इंटरनेटवर मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी आम्ही कसे योगदान देऊ शकतो याबद्दल तुमचे विचार आणि मते आम्हाला कळवा. जय महाराष्ट्र!